IDÉZETEK VERSEK TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK

 
 

KIS ISTVÁN MIHÁLY: HÚSVÉT VAN 

Virágillat száll a légen, 
öröm napja virradt ránk, 
feltámadás ünnepében 
új reményt kap a világ. 

Napfény árad kinn a réten, 
cirógat az égi láng, 
melengető, lágy tüzében 
mosolyogva néz le ránk. 

Krisztus arca reád ragyog, 
szíved ajtaján kopog; 
gondjaid, ha bármily nagyok, 
félelemre nincs okod. 

Virágillat száll a légen, 
örömünnep napja kél, 
vidám ének zúg a szélben, 
Jézus Krisztus íme él! 

 

"LAZARHZS" - HÚSVÉTI ÜZENET 

Húsvéti üzenet 
Holdkaréj ágyon 
csillagtűz lobban 
ünneplős szívben 
emlék kél halkan. 

Borús április 
ege fénytelen 
húsvéti harmat 
dermed a kerten. 

Szél söpör vadul 
tavaszt nem igéz 
sziromeső hull 
lesz-e majd termés. 

Húsvéti bárány 
vére ha csordul 
megváltást hirdet 
Igévé sajdul. 

Ősi üzenet 
eljut-e hozzánk 
ismerjük-e még 
a szeretet szavát? 

 (JÉZUS - MÁRIA - MÁRTA) 

DSIDA JENŐ: NAGYCSÜTÖRTÖKÖN 

A szél suhogva borzong 
az olajfa-lombokon. 
A kanyargós úton, által az erdőn 
tömöttsorú fáklyások jönnek. 

Testemet ételül adtam, 
véremet italul adtam, 
könnyel mostam meg lábaitokat; 
Mégis egyedül maradtam. 

Hajnal-derengés borzong 
a sötét lombokon. 
Judás után, által az erdőn 
sátánarcú fáklyások jönnek. 

Testvéreim, tanítványaim! 
Égignyúló kemény kereszten 
holnap megölnek engem! 
És ti alusztok, mélyen alusztok! 

 

Borzong. Háromszor is kiált, s hiába szól: 
'Atyám!' Konok a csend, csak a szél válaszol. 
Leül a földre most, töprengve, gyötrelemmel, 
emberként érti meg, mi a világ s az ember. 
- S belerendül a föld, akkora az a súly, 
mellyel Atyja elé a Fiú leborul. 

(Alfred de Vigny: Az Olajfák-hegyén, részlet) 

JUHÁSZ GYULA: AZ ÉLET HEGYÉN 

Mondotta Jézus: "Le a völgybe nézz, 
Ott vergődik a fáradt szenvedés. 
Míg könny pereg, vér foly, míg ide téved 
Egy tétova sóhaj: én addig élek!" 

Így szólt Zaratusztra: "Fönn a hegyen 
Vívódik a Nagyság, bús idegen, 
Míg vágy fogan, mámor gyúl, ide téved 
Egy pogány ujjongás: én addig élek!" 

És monda Jézus: "Míg ide jutott, 
Miért borult el fényes homlokod?" 

Szólt Zaratusztra: "Titkos szenvedésben, 
Melyet meggyilkolt az én büszkeségem! 
De a te lelked szomorú miért lett, 
Szomorú mindhalálig?" 

És Jézus szól, míg szava könnyre válik: 
"Az öröm miatt, mit megölt hitem! 
És hogy nem ért bennünket senkisem..." 

 

JÓSZAY MAGDOLNA: NAGYPÉNTEK 

"Íme, a te fiad." 
Beteljesedett 
az Írás 
s a Golgotán 
esti fény lett... 
Vihar sorjázza 
a lelkeket. 

 BOSCH: JÉZUST TÖVISSEL KORONÁZZÁK MEG 

 
BOSCH: KERESZTÚT 

 MUNKÁCSY MIHÁLY: GOLGOTA 

SZABÓ KATALIN ANITA: PIETA 

Tart még a karom fiam 
sebeid lüktetnek szívemen, 
ha kérdezné Isten, akarnám-e gyötörni, 
kínban ölni lelkemet látni téged így: 
azt felelném: akarom! Tart még, 
tested nem teher, kezem közt lüktet 
minden álmod, én hoztalak e létre, 
és én is viszlek el. 
Csak nézem húnyt szemed, 
csókom sem ébreszt, de látom: 
győztes vagy a létben, 
győztes a halálon, csak én hajlok föléd 
zokogva, könyörülsz-e rajtam: vesztes anyádon. 
Még tartalak fiam, nem enged kezem, 
csodát kapott a világ, de mi maradt nekem? 
Hajlott hátam sújtaná bár korbács, 
testeden ne húzna éket ütése, 
gyűlölne, s szeretne inkább engem a sors, 
neked még élned, élned kéne! 
Fájdalmad tűrném, viselném, 
adná az ég, mennyire szeretném! 
Anyádnak lennem..! Mily gyötrelmes csoda 
még egyszer tenném, ha megtehetném! 
Még tartalak, még ölellek gyermekem, 
fond magad köré karjaim! Bújj keblemre még, 
hadd nyújtsak vigaszt, hadd csókoljam sebed, 
adott az ég nekem egy gyermeket, s a világnak 
egy embert, egy igazt. 
Viszed bűnöm drága kincsem, 
te feloldottad a világot bűneiért, 
de én vagyok ki látva, szeretve, féltve, 
s siratva téged mindért vezekeltem. 

 
MICHELANGELO: PIETA 

RÉFI JÁNOS: FELTÁMADÁS 

Virradat volt, a hosszú éjnek vége. 
Őrt állt a csend a sziklasír fölött. 
A halott arcán földöntúli béke, 
s a fehér vásznon a vére átütött. 

Eljött a hajnal némán, földerengve. 
A test, a test mozdulatlanul feküdt. 
Az ég tiszta, borotvaéles penge 
és áradt a fény szerte, mindenütt. 

És akkor, egy titokzatos percben 
a kő elmozdult oly könnyen, mint a toll, 
s oly csendesen, ahogy a fűszál sercen... 
És a test, a test nem volt már sehol. 

[photo]5037667[/photo] 

SZUHANICS ALBERT: HÚSVÉT TITKA 

Húsvét titka 
Isten fia emberré lett, 
mégis több volt mint egy ember. 
Áldjuk nevét százezerszer, 
s kevés lenne rá az élet... 

Nagycsütörtök, kelyhet emel, 
"ezt igyátok, vérem ebben!" 
Elárulták Júdás-esten, 
Gecsemáné kertje e hely. 

Nagypénteken a kereszten 
szenvedése mily emberi. 
Ám őt még sem vak sors veri 
isteni terv rejlik ebben... 

Sírban fekszik szombatnapon, 
kővel van az reá zárva. 
Ifjú teste megtört, árva, 
élettelen, sápadt nagyon. 

Harmadnapra feltámadott, 
legyőzetvén poklot, halált. 
Aki ott járt, angyalt talált 
betöltvén, mi megíratott... 

Isten fia emberré lett, 
Húsvét titka nyilvánvaló. 
Ő a megígért megváltó 
szép parancsa a szeretet! 

Vasárnap az Úrnak napja, 
örvendjetek minden népek! 
Krisztusban az örök élet, 
és aki hisz, bizton kapja! 


SZUHANICS ISTVÁN: HÚSVÉT HÉTFŐN 

Jézus Húsvét hétfőn /parasztbiblia/ 
Jézus Krisztus Húsvét reggel, 
kakasszóra ébredett fel. 
Alig pirkad, mégis késő, 
hiszen ma van Húsvét hétfő! 

Van ő nála rózsaolaj, 
megkedvelte nagyon tavaly. 
Magdaléna csodás haján 
csillogott e nap hajnalán. 

Ám de jön egy fényes angyal, 
mennybéli parancsolattal. 
Minek az illatos holmi? 
Tiszta vízzel kell locsolni! 

Hadd piruljon, virágozzon, 
leány, úrnő, s a szép asszony! 
Friss víz öntöz erdőt, rétet, 
úgy támad fel a természet! 

Mint fergeteg, ragadj vödröt, 
azzal a lányt nyakon öntöd. 
Tanulj a mennyek urától 
öntözni, Zeusz atyától! 

Jézusnak ez nagyon tetszett, 
felkapott egy vizes vedret. 
Bejárt vele hegyet-völgyet, 
meg is locsolt minden hölgyet. 

"Ezzel lettem eleresztve, 
nem feszítnek tán keresztre? 
Virág a lány, megöntözöm, 
ne hervadjon el jöttömön!" 

Azóta a víg legények 
vízzel locsolnak szegények. 
Cipelik a nehéz vödröt, 
lányok, jobb ha előjöttök! 

Ne is kuncogjatok rajtuk, 
ha elfárad gyönge karjuk. 
Inkább mind jó sonkát egyen 
s a poharuk tele legyen! 

 

vissza a címoldalra

E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 


tudom-szabad.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!